top of page
Medlemsside

 

Styrereferater

Generalforsamling

Hundsund brygge

Arkiv - behandlete saker

Diverse underlag til Årsmøte 2018

Årsmøte 2018 Underlag

I forbindelse med generalforsamlingen 2018, vil styret legge frem sak om vellets forpliktelse knyttet til båtplass for Sande med grunnlag i vurderinger gjort av Professor dr. juris Thor Falkanger med bakgrunn i materiale oversendt ham.

1. Mail fra Sande m. kontraktskopi

2. Oppsumering fra Owesen

3. Mailer fra Skaar

4. Jaktodden kontrakter og korrespondanse

5. Juridisk vurdering Falkanger

6. Regnskaper med budsjetter 2008-2017

7. Brev fra styret LOV til Falkanger. Vurdering av rett til båtplass

bottom of page