top of page
Medlemsside

 

Styrereferater

Årsmøter

Hundsund brygge

Arkiv - behandlete saker

Arkiv - behandlete saker

Prosesskriv ifbm jordskiftesaken
Dokumentsamling Hovedforhandling
Dokument samling
Brev fra LOV til jordskifteretten 09 september 2022
Prosesskriv fra Sperre til jordskifteretten 15 september 2022
Post forkynning 24. januar 2023
Innkalling til hovedforhandling 24. januar 2023
Krav om sak for jordskifteretten 24. januar 2023
Prosesskriv fra Braekhus til jordskifteretten 01. februar 2023
Prosesskriv fra LOV til jordskifteretten 01. mars 2023
Prosesskriv fra LOV til jordskifteretten 30. mars 2023
Prosesskriv fra Sperre til jordskifteretten 30. mars 2023
Kjennelse fra jordskifteretten avvisning 03.april 2023
Pålegg om svar fra i forliksklage 13. februar 2024
LOV svar til Forliksklage 29. februar 2024
Referat møte i forliksrådet Asker & Bærum 13.05.2024
Åpningsinnlegg Ivarsen forliksrådet 13.05.2024
Beslutning fra Bærum forliksråd 13.05.2024
Jaktodden

Konktrakt nr. 2

Kontrakt nr 1: 1988-2003

 

Reguleringsbestemmelser

Grunnlag reguleringsbestemmlser 1984

Oppussing av Bjørnen

Bilder

 

Langbryggen

Tilstandsrapport Norconsult 2007

Informasjon fra styret 2009

Omlegging av høyspentnettet

Dokument:  Nr1  Nr2  Nr3  Nr4

 

Historiske dokumenter

Brev til jordskifteretten september 2022

Erklæring for Scheens brygge fra 2013

Statsforvalteren 2022. Klagen har ført frem, Deling av 44-42 - Scheens vei

LieSkårIvarsenDom15-111888 vedr.Velbryggen i Hestehagen 

 

Lagmanns rettens svar på anke 01.07.2016

Gammel grunnbok Hjemmelsoverføring av 44-42 til AS Lille Oust 1899

Forhandlings protokoll A/S Lille-Ousts Vel,  Bok 1921 - 1939

Lille Ousts Vel Bok 1939-1991 side 1-50

Lille Ousts Vel Bok 1939-1991 side 51-100

Lille Ousts Vel Bok 1939-1991 side 101-150

Lille Ousts Vel Bok 1939-1991 side 151-200

Lille Ousts Vel Bok 1939-1991 side 201-250

Lille Ousts Vel Bok 1939-1991 side 251-300

Lille Ousts Vel Bok 1939-1991 side 300-311

bottom of page